Formularz zgłoszeniowy do sklepu Volvo Online Parts

Zgodnie z art.24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 202 r., Nr 101, poz. 926 z późn. Zm.) informuję, iż administratorem danych osobowych przekazanych przez Panią/Pana dobrowolnie jest Volvo Maszyny Budowlane Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Młochowie (05-831), przy Alei Katowickiej 215. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu uczestnictwa w programie „Volvo Online Parts” organizowanym przez administratora danych. Dane osobowe będą udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Wszelkie pytania związane z formularzem zgłoszeniowym prosimy kierować na adres: onlineparts.vcepl@volvo.com